Kalkulator wpływu na bitwę by neoBTW
(Damage Calculator)
Subscribers: neoBTW

LVL (User level):
SIŁA (Strength):
RANGA (Rank):

SIŁA OGNIA (firepower):

x1DMG (1 x hit)
DMG (5 x hit)
x 1.2
x 1.4
x 1.6
x 1.8
x 2
x 2.2
x 2.4
x 2.6
x 2.8
x 3
x 3.2
x 3.4
x 3.6
x 3.8
x 4
x 5

Copyright (c) 2016 neoBTW.